Hvad GØR VI?

Socialt Frikort Vesterbro afprøver
hvordan det sociale frikort kan bruges
blandt de mennesker, som færdes på
den åbne stofscene på indre Vesterbro.

Hvad er socialT frikort vesterbro?

Socialt Frikort Vesterbro afprøver, hvordan det sociale frikort kan bruges af mennesker, der lever udsat. Sammen med virksomheder i København og nærområdet udvikler vi hurtige og fleksible metoder til at skabe værdige frijobs og bæredygtige forretningsmodeller. Vi deler løbende vores erfaringer med det sociale frikort, med andre sociale aktører, erhvervslivet og det politiske felt. Vi vil gerne bidrage til at synliggøre, hvilken betydning det sociale frikort har for en gruppe mennesker, der er langt fra arbejdsmarkedet.

Organisationer bag

Socialt Frikort Vesterbro er støttet af Velux Fonden.